Läsåret 2005-06 drev 3 av mina elever ett "förtag" som heter NEJ_UF. Vilket står för "NEJ" till våld. Våld i allmänhet och våld mot kvinnor i synnerhet. Affärsiden var att de skulle sälja bl a överfallslarm och en knapp med deras logo för att starta en rörelse typ den som fanns mot rökning bland unga för några år sedan.

Planerna var höga och ambisiösa. De planerader att göra studiebesök på olika ställen som lokalpolisen, polishögskolan, kvinnojourer, domstol m m för att få en inblick i våldet som finns i samhället.

De vill även ha en hemsida för att sälja sina grejer på. Hemsidan skulle göras i programmet Multimedia LabV. Det är ett lätt program att jobba i för eleverna. Sidorna konverteras till HTML-kod så inga "hemsidekunskaper" skulle behövs.

Men planerna var höga och tiden knapp. Första sidan har jag hjälp dom med. Den är gjord i Dreamweaver och Flash. Men vart bara en förstasida. Så här i efterhand vet vi att de var helt rätt ute, både i tid och ämne. På UF-mässan i Älvsjö fanns andra "självförsvarsföretag".

 


Start: 2004-04-04
Senast uppdaterad: 2006-12-04
-