Media Player

Excel

Power Point

Publisher

Word

 

Under konstruktion

Microsoft Publisher

Publisher är ett sk layoutprogram. Programmet är gjort för att göra enklare trycksaker.
Som t ex informationsblad, skoltidning, reklamblad m m.

 

STARTA

TEXTHANDTERING
Aktivera textruta
Stil och grad
Hämta format
Flytta textruta
Rotera text
Wordart
Länka textrita
Föregående textruta
Importera worddokument
Importera textfil
"Spillområde"
Format - tecken
Format - stycke
Format - textruta
-
-
-

SPARA
Spara som
Spara
-

RÄTTSTAVNING
Rättstavning
Språk
-

INFOGA
Infoga bild
Infoga clippart
Figurer
Ny sida
Sidnummer
Symbol
-
-
-
-

LINJE
Infoga linje
Förändra linje
Rektangel
Ellips
-


KANTLINJER och FYLLNING
Kantlinje
Fyllning
kantlinjefärg
Skuggning
3-D
Lagerordning
Marginaler
Gruppera
-
-