tester elever X-P


IKT för pedagoger 1-20 p.

Kursen syftar till att studenten skall utveckla en förståelse för och kunskap/färdigheter om datorn som personligt/didaktiskt redskap för informationsspridning/-sökning, kommunikation, dokumentation, samarbete, problemlösning samt skapande och utforskande verksamhet.

Kursen ger erfarenhet av att arbeta i en virtuell lärmiljö och studenten skall utveckla sin förmåga att koppla arbetet till teorier kring utveckling och lärande och kunna se didaktiska konsekvenser för sitt eget arbete inom förskola, fritidshem och skola. Datoriseringens påverkan på barn studeras ur ett pedagogiskt, utvecklingspsykologiskt, demokratiskt, socialt och könsmässigt perspektiv.

Kursen är organiserad som distansundervisning med tre samlingar. Observera att kursen förutsätter att du har datorvana samt tillgång till internet.

Gick kursen 2003-2004. Kursen är på 3 terminer och ger 20 poäng. 2 gemensamma träffar, en vid kursstarten inför första delen som är på två termineroch en inför slutövningen.

Det är riksintag så det passar bra att jobba med datorer för att träffas/chatta i gruppen.

Redovisningarna läggs in på Fronter, en webbaserad portal, i för kursen avsedda rum. Allt för att alla skall se och ta del av varandras arbeten.

Nackdelen med Fronter är att man inte kan se arbetena direkt utan allt måste laddas ned först. Och att ladda ned mina grejer som är mellan 20- 40Mb tar en stund. Speciellt om man sitter på vanligt modem som några gjorde då. Därför fixade jag denna sida för att lägga upp allt här som redovisning och för att testa och leka med html.Start: 2004-04-04
Senast uppdaterad: 2006-12-04
-