PhotoShop hem
www.x-p.se
©
PhotoShop
Photoshop är ett av många bildbehandlings-program. Man behandlar bilder på alla tänkbara och otänkbara sätt.
Det är bara fantasin och tiden som sätter stopp.
 
Eftersom Photoshop är så stort och omfattande varken kan eller får jag plats med allt vad programmet kan. Vi konsentrerar oss på det mest vanliga funktionerna.
 
Till vänster finns det knappar för att snabbt komma till önskad funktion.
 
Instruktionerna gäller PhotoShop 7 men är snarlika i andra versioner och program.
 
Efter denna lilla genomgång förstår man uttrycket:
En bild säger mer än tusen ord,
och tvivlar på uttrycket:
En bild ljuger aldrig.
 
Plats för källkritik alltså!
Bilderna jag har använt är tagna med en Sony Digital Mavica digitalkamera. Fördelen med kamran är att den spar på diskett. Eleven tar sin diskett och lämnar kameran
vidare. Kameran sparar bilderna i jpeg och bitmappformat. Jpeg kan de flesta program hantera. Nackdelen är att den är stor och tung.