tillämpning 800x600
www.x-p.se
©
Image Ready 7.0
Image Ready ingår i PhotoShop. Arbetsgången är att man gör i ordning
sina bilder i PhotoShop, med lager. En bildruta på varje lager.
 
Illutionen av rörelse skapas av att bilderna växlas mer eller mindre snabbt.
 
Vad är film egentligen? Jo, stillbilder som flimmrar förbi. En film rör sig med 24 bilder/sek, 1440 bilder i minuten.
Många bilder blir det!
 
Men man kan skapa illutionen av rörelser med endast två bilder.
 
Häng med !
 
Historia
Bildsnurran
 
Den första i raden av optiska leksaker som fanns redan på 1820-talet, var thaumtropen eller bildsnurran. Det var ursprungligen en metallplatta, målad på båda sidor och med hål i ytterkanten.
Med bildsnurran var det inte möjligt att få bilden rörlig. Något sådanat var ännu inte tänkbrt! Men det optiska fenomenet, som ger effekten, är en förutsättning för den rörliga bilden.
Om en bild avlöser en annan mycket snabbt hinner ögat inte uppfatta dem som separata bilder.
När man snurrar plattan ser man fågeln i buren, fast fågeln är målad på ena sidan och buren på den andra.
 
 
 
sid 1
Prova att göra en egen bildsnurra av en bit papper. Följ anvisningarna nedan.
 
 
1. klipp ut en rund skiva i papp (ungefär så här stor)
2. Gör ett hål en bit från kanten.
3. Knyt fast två tvinnade tunna trådar.
Du ritar el. skriver på fram & baksida - men tänk noga efter vad som blir upp och ner.
Källa: Riksutställningar
Historia
sid 2
 
Magiska skivan
 
Den magiska skivan eller fenakistoskopet, som den kallades, är troligen den älsta "apparat" med vilken man kunde visa rörliga bilder. Den uppfanns 1832 av Jaque Plateau. Teckningen på skivan visar olika steg i en rörelse, en s.k. "cykelrörelse".
 
Den rörliga bilden betraktades i en spegel genom slitsen i den roterande skivan.
1. Klipp ut en rund skiva i papp efter mallen.
2. Gör ett hål i mitt-
punkten.
3. Dela upp den rörelse du vill visa i 12 moment.
4. Fäst skivan med ett häftstift i en pinne.
5. Snurra den framför en spegel & titta genom skåran i överkanten.
Källa: Riksutställningar
Historia
sid 3
Blädderbilder
Blädderbildsapparaten konstruerades redan på 1860-talet. Den på bilden är från sekelskiftet. Bilderna monterades som skovlar på ett skovelhjul. På så sätt fanns det plats för så många bilder att man kunde veva fram en hel liten "film".
Långt in på 1900-talet kunde man stöta på¨blädderbildsapparater. Stoppade man en liten slant i mutoskopet, som det kallades, kunde man få se dansande par, clowner i aktion eller kanske ett spännande tågöverfall.
När den fotografiska bilden blev tillgänglig ersattes de tecknande bilderna av serier med fotograferade bilder.
2. Bläddra underifrån och provarörelserna.
Pappret bör vara halvgenomskinligt.
1. Börja rita den understa teckningen allt som inte skall röra sig måste ligga på exakt samma plats.
Använd ett häftat block t ex nedre hörnet på ett rit el.skrivblock.
Källa: Riksutställningar
Vi börjar enkelt med två bilder som växlar om vart annat som ger en illution av att ett hjärta som slår.
 
Öppna PhotoShop.
Öppna en bild av ett hjärta (fig 1). I lager paletten har vi ett lager (fig 2), det är just lagerfunktionen som är finnessen.
Fig. 1
Fig. 2
sid 1
2 bilder
Klicka på den lilla blå cirkeln i lagerpaletten och välj Duplicera lager (fig 1).
 
Nu har du två lager med samma bild.
Döp lagren så du kan skilja dem åt.
Jag döpte mina bilder till "hjärta 100" eftersom den är i 100% och den andra till "hjärta 80" den skall vara i 80% av orginalstorleken (fig 2).
 
Storleksförändra den övre av de två. Det gör det lättare att i nästa steg lägga den rätt.
Fig. 2
sid 2
2 bilder
Fig. 1
Markera lagrert "hjärtat 80" med Flyttaverktyget. Gå in under Redigera - Omforma - Skala (fig 1).
 
Skriv in det nya värdet i rutorna för bredd (B) och höjd (H). Om bilden skall behålla sina proportioner klicka på kedjan, då räcker det att bara fylla i det ena värdet, "Bekränsa proportionen" (fig 2).
 
Om det förminskade hjärtat har kommit lite på sniskan, markera och flytta.
 
Det blir enklare att se om du minskar Opaciteten
Opaciteten.
sid 3
2 bilder
Bekränsa proportionen
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
Nu "fattas" det lite bakgrund eftersom vi förminskade bilden (fig 1).
 
Avmarkera lager 2, bilden som är i 100% (fig 2).
 
Välj Trollstaven i Verktygspaletten och klicka i det "shackrutiga" fältet.
sid 4
2 bilder
Trollstav
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
Anger synlighet i lager.
Om Ange förgrundsfärg inte är den rätta, dubbelklicka och välj färg (fig 1).
 
Välg Färgpyts (fig 1) och klicka med färgpytsen i den markerade området (fig 2).
 
Den "schackrutiga" ytan har nu fått samma färg som resten av bakgrunden (fig 3).
sid 3
2 bilder
Fig. 1
Fig. 2
Färgpyts
Ange förgrunds-
färg
sid 5
När du har storleksförändrar, placerat hjärtat och justerat bakgrunden klickar du längst ned i Verktygspaletten "Gå till Image Ready (fig 1).
 
Image Ready startas, med bibehållna lager (fig 2). Skulle du vilja justera mera, klicka på samma ställe igen, fast nu är du i Image Ready, så kommer du tillbaka till PhotoShop igen.
sid 6
2 bilder
Fig. 2
Fig. 1
Gå till
Image Ready
I animeringspaletten (fig 1) ser du båda hjärtana i båda rutorna. I lagerpaletten visas båda lagren.
 
Nu skall vi i lagerpaletten (fig 2) bestämma vilken bild som skall visas som första och som andra bild.
sid 7
2 bilder
Fig. 2
Fig. 1
Markera den första rutan i Animeringspaletten (fig 1).
 
Jag tycker att effekten blir större om man utgår från en mindre bild och går över till en större. Därför skall du avmarkera, klicka på ögat framför "hjärta 100" i lagerpaletten (Fig 2).
 
Nu finns bara det lilla hjärtat, "hjärta 80" i ruta 1 i Animeringspaletten.
 
Markera ruta 2 och ta bort ögat för lager "hjärta 80".
sid 8
2 bilder
Fig. 2
Fig. 1
Anger synlighet i lager.
Nu har vi bara lager 1 i ruta 1 i Animerings-
paletten och lager 2 i ruta 2 (fig 1).
 
Klicka nu på spela upp tangenten. Om det bara blir ett "varv", kolla så att det stå "Oändligt" i "Väljer looparalternativ" (fig 1).
 
Antingen går animeringen väldigt fort eller sakta. Det beroende på vad tidsintällningen är inställd på.
Klicka en gång och välj en tid som passar. Tiderna är delar av sekunder (fig 2).
 
Jag tycker att 0,2 sek i ruta 1 och 0,5 sek i ruta 2 blir bra.
sid 9
2 bilder
Fig. 2
Fig. 1
Spelar upp/ stoppar animering
Markerar fördrörningstid för bildruta
Väljer looparalternativ
När du är nöjd med allt är det dax att spara.
 
Gå in under Arkiv - Exportera orginal . . .
(fig 1)
 
Skriv ett Filnamn och välj i Filformat - Quick Time-film (fig 2) eller ett annat format beroende på vad du skall använda animationen till.
Kontrollera vilket/vilka format som fungerar i nästa led innan du börjar.
2 bilder
sid 10
Fig. 2
Fig. 1
Välj Specialobjekt i Verktygslådan MultiMedia Lab och klicka på QuickTime symbolen (fig 1).
 
Leta rätt på din QT-animation och infoga.
2 bilder
sid 11
Fig. 1
QuickTime
Dubbelklicka i QT-rutan. Egenskaper för QT-filmen visas. Som standard är
Starta filmuppspelning automatiskt förbockat (fig 1).
 
Eftersom det är en animation och dessutom kort måste Repetera film (loop) vara förbockat också. Annars hinner man inget se. Loop innebär att filmen körs om och om igen.
 
Visa uppspelningskontroller är en start och stopp list under animationen (fig 3).
2 bilder
sid 12
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 1
Nu borde allt vara klart.
 
Jag har valt att inte starta filmen automatiskt (fig 1). Därför måste Visa uppspelningskontroller vara förbockade.
 
 
Fig. 1
sid 13
2 bilder
Varför inte blanda gammalt och nytt!
 
Rita på t ex smörpapper en liten historia.
 
Tejpa fast papper 1.
Börja med det som är stillastående, t ex träd, hus och liknande. Tejpa fast pappret på fönstret eller helst ett ljusbord så blir det enklare att rita.
 
Tejpa fast papper 2 på det första och rita det fasta och det som skall röra sig med en liten förskjutning, det som skall bli rörelsen
 
Ta bort pappret 1 och tejpa fast papper 2. Lägg ett nytt på papper 2 och rita papper 3.
 
Numrera papperna och sätt gärna ett kryss i två hörn för passningens skull efter scanningen.
gammalt
sid 1
Rita
Efter scanningen skall varje bild in på varsitt lager.
 
Öppna alla bilder och lägg dom i nr ordning.
 
Ta bild 1 och lägg den lite bredvid högen med de andra.
 
Välj Flyttaverktygetoch dra bild 2 till bild 1. Ett nytt lager skapas automatiskt. Gör samma sak med resten av bilderna. Döp lagren!
 
Lägg bild 1 som du vill ha den, rakt eller snett. För att få en scannad bild rakt använd Måttverktyget (fig 1). Klicka och dra längs en linje som är sned men skall vara rak. Gå in under Bild - Rotera arbetsyta - Fritt val (fig 2).
Rutan Rotera arbetsyta visas med ett gradtal som bilden ligger snett, klicka OK och bilden lägger sig rakt.
 
Fungerar för övrigt på alla sneda bilder.
sid 2
Rita
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 1
Mått
Nu skall kryssen vi gjorde i hörnen passas samman. Ta bort ögat på alla lager utom lager 1 och 2. Makera lager 2 och ställ in Opaciteten (fig 1) så att kryssen på lager 1 synns (fig 2).
 
Välj Flyttaverktyget och flytta lager 2 så att kryssen passar med lager 1.
 
Klicka ur ögat på lager 2 och ställ opaciteten till 100% på lager 2. Markera lager 3 och ställ opaciteten till ca 60% och flytta så kryssen passar med lager 1.
 
Utgå hela tiden från lager 1. Man har inte ritat kryssen exakt, det kan göra stora skillnader om man inte har ett fast utgångsläge.
 
Passa in alla lagren på samma sätt.
sid 3
Rita
Fig. 3
Fig. 1
Flytta-
verktygett
Fig. 2
Fig. 1
Ritar man direkt i PhotoShop använd ett lager/papper för varje bild. Rita det som är fast och duplicera lagret (fig 1) och döp om det till rätt bildnr.
För att se det lager som ligger under ändra Opaciteten på det lager som ligger över.
 
För att rita "bild 4", markera lagret och dra ned opaciteten till ca 60%.
Rita "bild 4" (fig 2) med en liten förskjutning. I datorn behöver du inte kryssa i hörnen och nummrera.
 
Glöm inte att klicka i eller ur ögat för resp. lager.
 
sid 4
Rita
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 1
När alla bilder ligger som de skall och bilden är beskuren är det dax att gå vidare till Image Ready.
 
Nu skall varje lager kopplas till rätt ruta i Animeringspaletten.
Har du glömt hur, hoppa tillbaka här.
 
Ställ in fördröjningstid för rutorna, klicka på den första och håll ned Skift-tangenten ch klicka på den sista så markeras alla. Provkör animeringen.
 
Tyckte att det vart "stressat" i slutet när de gick av planen och nästa kom in igen.
 
På den första rutan, som är tom, ställde jag in en fördröjning på 1,5 sek för att lugna ned tempot lite.
här
sid 1
Fler bilder